Rande foto

Momentálne veľký trend a zároveň možnosť vyskúšať ako to celé prebieha. Toto milé fotenie sa väčšinou realizuje niekoľko mesiacov pred svadobným dňom. Je to preto, aby fotografie bolo možné použiť k prípravám „veľkého dňa“.